Chronische klachten

Bij chronische klachten zoals bijvoorbeeld fibromyalgie, reumatische aandoeningen en chronische vermoeidheid, laat ik de patient een 4-DKL vragenlijst invullen.

Hierdoor krijg ik inzicht welke factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan en in standhouden van de klachten. Vaak is de patient zo gefixeerd op de klachten dat de resterende gezondheid (het overgrote deel) niet wordt beleefd.

Om een totale lichaamsgewaarwording tot stand te laten komen, worden er oefeningen gegeven die tot doel hebben het HELE lichaam opnieuw te ervaren en in te voelen. Dit zijn gezondheid gerichte oefeningen waarbij de patient opnieuw ervaart welke delen van het lichaam nog wel goed functioneren en hier wordt dan het accent opgelegd.

Hiervoor maak ik gebruik van de WORTELS-methodiek©.

Een gezond lichaam voelt Warm aan, voelt Ontspannen, Ruim, Trilt / Tast, is Emotief, Levenskrachtig/lustig en Stroomt.

WORTELS-methodiek copyright Ivo van Orshoven.

 

 link naar facebook Henk Huisman